Logo Lux-ter

Privacy


In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

Onijn, wij, we, ons of onze: Lux-Ter, gevestigd in Ninoofsesteenweg 543, 9600 Ronse, Btw-identificatienummer: BE0761794745

Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).

 

Lux-Ter verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u contact opnemen via: cedric@lux-ter.be.

 

Verwerkingsdoeleinden:

Lux-Ter verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking:

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Bewaarperiode:

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn van 365 dagen die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Direct marketing:

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht:

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Opslag en Beveiliging:

Ons uitgangspunt is dat jouw gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte. Sommige van onze partners zijn echter gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte, waardoor het kan voorkomen dat die gegevens elders worden opgeslagen.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen. Deze maatregelen zijn zowel organisatorisch als technisch van aard. Van onze partners verlangen we ook dat zij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

 

Inzage:

Je kunt op elk moment bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kunt daarbij ook uw gegevens laten verwijderen, aanpassen of aanvullen. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, stuur dan een e-mail naar cedric@lux-ter.be. Wij zullen dan binnen 4 weken op jouw verzoek reageren. Overigens kan het verwijderen van jouw gegevens gevolgen hebben voor het gebruik van onze website. Wij zullen je daar in dat geval over informeren.

 

Wijzigen privacy statement:

Wij behouden ons het recht voor deze Verklaring te wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze Verklaring te checken, zodat je altijd volledig op de hoogte bent van ons privacy beleid.